Beautysamed®

 Praxis für ästhetische Medizin

Kosmetik - Beautypoints - Prämien


Beautysamed® Express Gesichtsbehandlung

Beautysamed® Classic Gesichtsbehandlung

Beautysamed® Premium Gesichtsbehandlung

6 500 BeautypointsKosmetische Mikroneedling Gesichtsbehandlung

7 500 Beautypoints

Behandlungsgutschein 25.-€

9 500 Beautypoints

BB-Glow Gesichtsbehandlung

12 500 Beautypoints


2 500 Beautypoints


9 500 Beautypoints